Soğutma Sistemleri

Isıtma ve soğutma tesisatı genel anlamıyla, bir merkezde hazırlanan sıcak/soğuk akışkanın ısı transferi yapılacak ortama yönlendirilmesi demektir. Proses ihtiyaçları ya da tasarım şartlarına bağlı olarak birbirinden çok farklı sistemler tasarlamak mümkündür. Standart uygulamalarda, kazan daireleri/soğutma istasyonları’nda hazırlarnan sıcak/soğuk su, sirkülasyon pompaları vasıtası ile kullanım noktalarındaki ısı eşanjörlerine yönlendirilir ve ikincil akışkanın istenen sıcaklığa ulaşması sağlanır.

Alt Faaliyet Alanları

Soğutma Grupları

Fan-Coil Sistemleri

VAV Sistemleri

VRV Klima Sistemleri