Doğal Gaz Sistemleri

Bölgenin gaz dağıtım şirketinin standart ve şartnamelerine uygun olarak yapının ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak üzere doğal gaz kullanılan projelerin tamamıdır.

• Gaz İstasyonlarının Kurulumu
RMS istasyonları doğal gaz dağıtım şirketinden aldığı doğal gazı ölçüm ve güvenlik işlemlerinin ardından sisteme aktarmaya yarayan istasyonlardır. Doğal gaz dağıtım şirketinin belirlediği standart ve şartnamelere uygun olarak kurulur.