Medikal Gaz

Hastane ya da hasta bakım hizmeti sağlayan tüm projelerde hastanın ihtiyacı olan medikal gazların merkezi kaynaktan hastaya ulaşana kadar kurgulanan sistemlerin tamamıdır.