Isıtma, Soğutma ve Havalandırma

Bir mahalin ortam sıcaklığı, nemi ve hava kalitesi parametrelerini kontrol etmek amaçlı tasarlanan sistemlerdir.

Detaylar

Isıtma Sistemleri

Isıtma ve soğutma tesisatı genel anlamıyla, bir merkezde hazırlanan sıcak/soğuk akışkanın ısı transferi yapılacak ortama yönlendirilmesi demektir.

Detaylar

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangından korunum sistemleri farklı standartlarda gerçekleştirilir. Ülkemizde çoğu yapıda T.S.E. standardı baz alınarak yangından korunum sağlanır.

Detaylar

Soğutma Sistemleri

Isıtma ve soğutma tesisatı genel anlamıyla, bir merkezde hazırlanan sıcak/soğuk akışkanın ısı transferi yapılacak ortama yönlendirilmesi demektir.

Detaylar

Sıhhi Tesisat Sistemleri

Sıhhi tesisat özetle; bir binanın kullanma suyu ihtiyacının karşılanması ve atık suyunun binadan uzaklaştırılması işidir. İnsanın barınabileceği sağlıklı bir ortam için düzgün çalışan sıhhi tesisata sahip binalar şarttır.

Detaylar

İzolasyon Sistemleri

Binaların ısıtma ve soğutma işlemlerinin daha verimli gerçekleşmesi, bloklar ya da odalar arasında ses geçişlerinin engellenmesi ve blokların ya da odaların yangına dayanıklı hale getirilmesi için yapılan işlemlere izolasyon…

Detaylar

Doğal Gaz Sistemleri

Bölgenin gaz dağıtım şirketinin standart ve şartnamelerine uygun olarak yapının ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak üzere doğal gaz kullanılan projelerin tamamıdır.

Detaylar

Medikal Gaz

Hastane ya da hasta bakım hizmeti sağlayan tüm projelerde hastanın ihtiyacı olan medikal gazların merkezi kaynaktan hastaya ulaşana kadar kurgulanan sistemlerin tamamıdır.

Detaylar

Otomasyon Sistemleri

Mekanik tesisat sistemlerinde özellikle ısıtma, soğutma ve havalandırma operasyonlarında bir çok değişken bulunur.

Detaylar

Buhar Tesisatı

Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Özellikle endüstriyel ve elektrik üretim tesislerinde çok daha yaygın kullanılır.

Detaylar