Otomasyon Sistemleri

Mekanik tesisat sistemlerinde özellikle ısıtma, soğutma ve havalandırma operasyonlarında bir çok değişken bulunur. Bu değişkenlerin izlenebilir durumda olması ve kontrol altında tutulması enerji verimliliği önemli ölçüde etkiler.
Eke A.Ş. olarak ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde otomasyon sistemleri ile izlenen sıcaklık, basınç, nem, entalpi, debi değerleri, iç hava sıcaklığı, hava kalitesi gibi ölçüm parametreleri, yine otomasyon sisteminin bir parçası olan bilgisayar sistemleri altında raporlanması ve işletim şeklinin optimizasyonu ile enerji verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.
Tüm bunların yanı sıra otomasyon sistemlerimizin tüm parametreleri ve ihbar sistemleri işletme içinden veya dışından izlenebilir ve kontrol edilebilir durumdadır. Bina Otomasyon Sistemleri her durumda sürekli konfor ve enerji tasarrufu sağlamada önemli bir araçtır.