VRV Klima Sistemleri

VRV(variable refrigerant volume) Daikin tarafından kullanılan bir terimdir. Diğer firmalar bu terime VRF(variable refrigerant flow) adını vermektedir. Tanımlanan sıcaklık değerini en verimli şekilde korumak için sistemdeki gaz miktarını değiştirerek sağlayan sistemelerdir.